beats by dre cheap

O Kur'anu

Kur'an je Allahova, dželle šanuhu, knjiga u kojoj Gospodar svjetova, onaj koji nas je stvorio i koji zna našu prirodu, izlaže nama, Svojim robovima, sistem života i zakona po kojima ćemo se vladati. Jer, ko zna bolje od Allaha, dželle šanuhu, Tvorca svijeta šta treba ljudima? Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije taj koji je pisao zakon koji se nalazi u Kur'anu, on je bio samo posrednik u Objavi, koji je ljudima dostavljao Allahove poruke. Nije ništa svoje dodao niti je po svom hiru postupao. Allah je za njega rekao: "Reci: Ja sam samo čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Gospodar jedan Bog." (Fussilet: 6) U drugim ajetima Allah kaže: "Ti si samo opominjač." (Fatir: 23) Ili: "Na tebi je samo da dostaviš Objavu ljudima." (En-Nahl: 82) Kur'an je upućen čitavom čovječanstvu bez razlike na rasu, boju, mjesto i vrijeme. On vodi čovjeka u svim domenima njegova života; duhovnom, tjelesnom, ličnom, društvenom itd. Tu su upustva o vladanju za šefa države kao i za običnog podanika, za bogate kao i za siromašne, za rat kao i za mir, za duhovnu kulturu kao i za trgovinu i materijalno blagostanje. U njemu su i zakoni o bračnom životu, o postupcima žene prema mužu i muža prema ženi, o razvodu braka, o odgoju djece i postupanju prema njima. Veliki broj ajeta govori i o ostavštini, ko koga nasljeđuje i kako, koliko kome pripada itd. Sama činjenica da se detaljno spominje iznos svakog dijela, govori o važnosti nasljednog prava koje je kod nas, u BIH, kao i sve drugo vrlo zapostavljeno. Uzmimo primjer samo med koji se u Kur'anu spominje kao lijek, a moderna medicina je tek u novije vrijeme dokazala kolika je važnost meda kao lijeka. Ili svinjsko meso koje Kur'an zabranjuje prije 1400 godina, tek u ovom vijeku se dokazuje koliko je ono štetno za ljudski organizam. I alkohol, koliko bolesti samo on izaziva? Zaista, čovjek kada pogleda malo sadržaj Kur'ana trebao bi duboko da se zamisli i da pokuša da sazna zbog čega je Allah sve to spomenuo. Nije izostavio ni jedan segment ljudskog života. U Kur'anu se nalazi istina o Allahu, dželle šanuhu, Njegov opis i način na koji treba da Ga veličamo. Nema potrebe da mi izmišljamo kako ćemo se odužiti svome Gospodaru na svim ovim blagodatima. On nam je sve to objasnio i uputio nas kako se to radi. U Kur'anu su spomenuta i mnoga druga pravila za život, kao što je na primjer kazneni zakon. On je do u tančine razrađen. i kad bi ljudi uzeli taj zakon i na osnovu njega kažnjavali ljude za određene prekršaje, broj zločina ili prekršaja bi se automatski smanjio. Danas, u Saudijskoj Arabiji i još nekim zemljama Azije i Afrike se donekle sprovodi u sudstvu kazneni Kur'anski zakon. A ono najvažnije što se nalazi u Kur'anu jeste kao što to Kur'an kaže: "Reci, on je vjernicima uputa i lijek." (Fussilet: 44), ili u drugom ajetu: "Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima." (El-Isra:82) To je najbolji zakon koji je ljudski rod ikada imao i za njega čuo. "Nema sumnje u Njega, On je uputa onima koji se Allaha boje." (El-Bekara: 2) U Kur'anu su spomenuti historijski događaji o prijašnjim narodima i njihovim načinima života, greškama, uspjesima i padovima. U svemu tome je pouka kako ćemo mi da živimo, tj. da se na njihovom primjeru učimo. Kao kraj izlaganju o sadržaju Kur'ana citirat ćemo ovaj kur'anski ajet, i preporučiti svima nama da ga se držimo: "A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala." (El-En'am: 155) Naš odnos prema Kur'anu Treba se zapitati zašto je Allah, dželle šanuhu, uopće i poslao Kur'an; da li samo da se čita kao i ostale knjige koje su ljudi pisali i da nam bude jedna knjiga više u biblioteci, ili objavljivanje Kur'ana ima drugu svrhu? Kur'an nije objavljen radi ovoga. Kur'an je objavljen da se slijedi i da se po njemu radi. To je jedna i jedina uloga Kur'ana, i takav mora biti odnos vjernika prema njemu. Priznat ćemo da smo zaista mnogo zapostavili Kur'an, a on će nas na Sudnjem danu za to kleti. Postao je usamljenik među nama i odnosimo se prema njemu kao prema pastorčetu. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao davno da će doći jedan ovakav odnos prema Kur'anu u slijedećem hadisu, obraćajući se Ibni Mes'udu: "Ti živiš u vremenu u kojem ima mnogo ljudi koji razumiju propise Kur'ana, a malo ih je koji ga čitaju. Mnogo ljudi živi po Kur'anu i čuvaju njegove propise, a malo ih je koji vode računa o njegovim slovima. Ima malo prosjaka, a mnogo onih koji dijele. Ljudi mnogo ostaju u namazu, a vrlo malo razgovaraju." Ovako je bilo u doba Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a pogledajmo u nastavku hadisa kako je to danas: "A doći će vrijeme kada će biti malo onih koji razumiju Kur'an, a mnogo onih koji ga čitaju. Tad će se gaziti propisi Kur'ana, a vodiće se računa o njegovim slovima. Biće mnogo prosjaka, a malo onih koji dijele, trošiće se mnogo vremena u razgovoru, a malo u molitvi, malo će se raditi, a mnogo udovoljavati svojim strastima." Zastanimo na trenutak nad ovim hadisom, porazmislimo u kojem vaktu mi živimo. Ovo vrijeme je, bez sumnje, moralo doći. Međutim, izlaz postoji. Kur'anu se nije kasno vratiti. On nas zove. Kod nas je Kur'an zloupotrebljen i veoma malo se koristi u svoje prave svrhe. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da će doći vrijeme kad će biti ljudi koji će živjeti od Kur'ana, a ne po Kur'anu. On kaže: "Ostavljam vam dvije stvari, ako se budete držali njih nećete zalutati, a to su Allahova Knjiga i moj sunnet." (Ovaj hadis prenosi Muslim). Poznato je da islamski svijet danas luta, više nego ikada. Lahko je zaključiti i zbog čega, naročito kada se pogleda hadis koji smo malo prije naveli. Islamski svijet i njegovi vladari kada bi postupali po njegovim zakonima danas bi vladali čitavim svijetom: "On je opomena mudra. On je ispravni put. Ne navodi na strasti. Nema kraja njegovim čudima; ko govori Kur'anom istinu govori; ko po njemu radi biće nagrađen; ko po njemu sudi ispravno sudi; ko po njemu poziva, taj je upućen na pravi put." (Prenosi ga Et-Tirmizi). Hafiz Senaid Zaimović

UZMI MED I NE RAZBIJ KOSNICU
http://1204.blogger.ba
08/01/2005 06:34